Chat with us, powered by LiveChat

Produserer 100 kubikk mens konkurrenten produserer 30.

Fire innovative brødre fra Nordhordland, Ove Hamre, Atle Hamre, Geir Hamre og Kjetil Møn, skal gjennom selskapet Smart Container nå revolusjonere renovasjon, transport og vedlikehold av vei.  

Smart Container holder til i Isdalstø og har allerede etablert seg som en innovasjonsbedrift innen veivedlikehold gjennom det egenutviklede mobile saltblandeverket Smart Blanderen

Effektiv salting av vei

Det mobile saltblandeverket kan flyttes der det er behov for saltløsning. Saltløsningen blandes på stedet, noe som fører til en stor effektivisering da en kun transporterer tørrstoff og ikke saltløsning over lengre avstander.

Smart Blanderen tilbyr en enorm effektivisering når det kommer til salting av vei. På tiden det tar for konkurrentene å produserere 30 kubikk saltvannsløsning har Smart Blanderen produsert mer enn hundre kubikk. Dette til samme kostnad.

Argonville har utformet bedriftens grafiske profil og webside: smartcontainer.no 

Vi er fornøyd med utførte tenester, der vi føler vi har fått gode råd og hjelp. Både logo og nettside reflekterer det vi driver med på ein god måte. Vi er svært fornøyd og kan godt anbefale Argonville til andre.
— Ove Hamre, Smart Container