Chat with us, powered by LiveChat

Mål styrken av din USP!

Når du har fått på plass en USP for bedriften, produktet eller tjenesten din, bør den kunne svare på spørsmålet: “hvorfor skal jeg kjøpe av nettopp deg?”.

Dersom du sliter med å komme opp med en USP som tydelig definerer din bedrift, produkt eller tjeneste og skiller deg fra resten, kan du stille deg tre enkle spørsmål for å sikre at du treffer best mulig. Spørsmålene refererer til Venn diagrammet under.

Mål-styrken-av-din-USP---Venn-diagram-2.jpg

1. Ønsker ikke markedet det du kommer med?

Grå “ubetydelig“ sone.

Altså, om du og konkurrentene dine er gode på noe og leverer verdens beste tjenester eller produkt, er det fullstendig meningsløst å holde på med det dersom markedet ikke ønsker det dere kommer med.

Her befinner du deg i den grå sonen. Hvorfor holder du på her? Her tjenes det ikke penger!

2. Er konkurrentene dine bedre?

Rød “FAIL” sone.

Dersom det du kommer med er ønsket i markedet men konkurrentene dine leverer bedre enn deg bør det ringe noen bjeller og du bør gjøre noe for å endre på dette.

Dersom konkurrenten leverer bedre på din USP enn du selv gjør bør du definitivt endre din USP og fokusere på noe annet som du kan bedre eller som du gjør annerledes enn dine konkurrenter. Eller, du kan heve nivået på det du leverer, dersom du klarer det.

Her befinner du deg i rød sone. You are bound to fail... Gjør noe!

3. Er du og konkurrentene dine like gode?

Gul “usikker” sone.

Her er du innenfor når det kommer til å levere noe som markedet ønsker, men her kan også konkurrentene levere, og det er fare for å havne i rød sone. Hvorfor skal noen velge deg over konkurrenten om dere er like gode?

Her kan du fremdeles bruke din USP, men vær forsiktig, et feilsteg og konkurrentene ligger foran.

4. Ønsker markedet det du kommer med og du er bedre enn dine konkurrenter?

Grønn “trygg” sone.

Er din USP innenfor grønn sone er du trygg. Her treffer du på et område hvor markedet ønsker løsningen din og hvor du er bedre enn konkurrentene.

Gratulerer! Kjør på og la din USP være spydspissen i all din kommunikasjon.


FÅ TILSENDT “mål styrken av din USP” PÅ MAIL.

Vi har laget et Venn diagram som viser de forskjellige sonene og hvor din USP bør ligge. Dersom du vil ha den i høyoppløselig pdf for print eller annet bruk kan vi sende den til deg.

Mål-styrken-av-din-USP-Argonville-Venn-diagram.jpg