Hvordan kan ChatGPT brukes da?

I en verden der digitaliseringen stadig tar nye skritt, har kunstig intelligens (AI) blitt et viktig verktøy for bedrifter som ønsker å effektivisere operasjonene sine og tilby bedre tjenester. ChatGPT, en AI-drevet samtaleagent utviklet av OpenAI, representerer en slik teknologi som kan transformere hvordan bedrifter i Norge opererer, selv for de som har lite forhåndskunnskap om AI.

Hva er ChatGPT?

ChatGPT er en avansert chatbot som bruker naturlig språkforståelse for å føre samtaler og svare på forespørsler på en måte som etterligner menneskelig kommunikasjon. Dette gjør det mulig for bedrifter å automatisere kundeservice, interne forespørsler, og mye mer, på en måte som tidligere ikke var mulig.

Implementerin​gsprosess

Definere Mål: 

Det første steget er å klart definere hva bedriften ønsker å oppnå med ChatGPT. Dette kan inkludere mål som å redusere responstid på kundeservice, automatisere rutinemessige spørsmål, eller øke salget.

Velge Plattform: 

Det finnes ulike plattformer og tjenester som tilbyr ChatGPT-integrasjoner. Det er viktig å velge en plattform som lett kan integreres med bedriftens eksisterende systemer og som oppfyller sikkerhetskravene.

Trening og Tilpasning: 

Selv om ChatGPT har en omfattende forståelse av naturlig språk, er det viktig å trene boten på spesifikke bruksscenarier relevant for din bedrift. Dette kan inkludere tilpasning av svarene for å gjenspeile bedriftens tone og verdier.

Testing og Implementering: 

Før full implementering bør systemet testes grundig for å sikre at det fungerer som ønsket og håndterer forespørsler korrekt. Deretter kan det implementeres bredere i organisasjonen.

Konkrete eksempel: 

ChatGPT for daglige ledere

La oss forestille oss en daglig leder ved navn Jonas, som leder en mellomstor IT-konsulentvirksomhet i Norge. Jonas har ansvar for en rekke oppgaver hver dag, inkludert prosjektstyring, kundekommunikasjon, administrasjon, og strategisk planlegging. For å effektivisere sitt arbeid og håndtere disse oppgavene mer effektivt, bestemmer Jonas seg for å integrere ChatGPT i sin daglige rutine.

Jonas starter dagen med å bruke ChatGPT til å organisere og prioritere sine daglige oppgaver. Han skriver inn en liste over alt han må gjøre og spør ChatGPT om hjelp til å prioritere oppgavene basert på frister, viktighet, og ressursbehov. ChatGPT analyserer listen og foreslår en optimal rekkefølge for å takle oppgavene, noe som hjelper Jonas å fokusere på det som er mest kritisk først.

Etter hvert som dagen skrider frem, bruker Jonas ChatGPT til å håndtere e-postkommunikasjon raskere. Han mottar ofte lignende forespørsler fra kunder og partnere, og i stedet for å skrive nye svar hver gang, bruker Jonas ChatGPT til å generere tilpassede svar basert på standardmalene han har lagret. Dette sparer ham for betydelig tid og sikrer at kommunikasjonen forblir konsistent og profesjonell.

Jonas har flere møter planlagt på ettermiddagen med både kunder og teammedlemmer. Han bruker ChatGPT til å forberede seg på disse møtene ved å generere møteagendaer, viktige snakkepunkter, og til og med spørsmål han forventer å bli stilt. Ved å gi ChatGPT kontekst om møtets formål og deltakere, kan han raskt få forslag til hvordan han kan strukturere samtalene for å være så produktiv som mulig.

På slutten av dagen bruker Jonas ChatGPT til å reflektere over dagens arbeid og forberede rapporter for lederteamet. Han inngir data om dagens resultater, inkludert fullførte oppgaver, møteoppsummeringer, og status for pågående prosjekter. ChatGPT hjelper ham med å formulere disse oppdateringene på en klar og konsis måte, noe som gjør rapporteringsprosessen både raskere og enklere.

Ved behov for å utarbeide komplekse dokumenter, for eksempel forretningsforslag eller strategidokumenter, kan Jonas også benytte ChatGPT til å generere utkast basert på nøkkelinformasjonen han oppgir. Dette gir ham et solid utgangspunkt som kan finjusteres og tilpasses videre.

For en daglig leder som Jonas, tilbyr integrasjonen av ChatGPT en rekke muligheter for å effektivisere daglige oppgaver, forbedre kommunikasjon, og sikre at viktig informasjon blir behandlet på en strukturert og effektiv måte. Ved å utnytte ChatGPTs evne til å generere, organisere og analysere tekst, kan ledere som Jonas spare tid, redusere stress, og forbedre produktiviteten i deres virksomhet.

ChatGPT for selgere

La oss introdusere en selger ved navn Emma som jobber i en teknologibedrift som spesialiserer seg på programvareutvikling. For å forstå konkurranselandskapet bedre og forberede en salgsstrategi, bestemmer Emma seg for å bruke ChatGPT til å analysere konkurrentene. Her er hvordan hun kan gjøre det:

Trinn 1: Innsamling av grunnleggende informasjon om konkurrentene 

Emma starter med å lage en liste over kjente konkurrenter i markedet. Hun bruker ChatGPT til å samle grunnleggende informasjon om disse selskapene, som deres produkttilbud, målmarkeder, prisstrategi, og unike salgspunkter. Ved å spørre ChatGPT, kan hun raskt få oversikter basert på offentlig tilgjengelig informasjon fra nyhetsartikler, pressemeldinger, og industrirapporter.

Trinn 2: Dybdeanalyse av konkurrentenes styrker og svakheter 

Med en grunnleggende forståelse av konkurrentene, går Emma videre til en mer detaljert analyse. Hun bruker ChatGPT til å generere spesifikke spørsmål hun skal undersøke om hver konkurrent, som for eksempel deres teknologiske kapabiliteter, kundetilfredshet, markedspenetrasjon, og eventuelle svakheter. Emma kan også bruke ChatGPT til å formulere spørreundersøkelser eller intervjuguides for å samle inn data fra markedet eller bransjeeksperter.

Trinn 3: Identifisering av markeds- og produktmuligheter 

Basert på informasjonen samlet inn, bruker Emma ChatGPT til å identifisere hull i konkurrentenes tilbud eller områder hvor hennes bedrift har et unikt tilbud som kan møte udekkede behov i markedet. ChatGPT kan hjelpe til med å brainstorme ideer for produktinnovasjon, markedsføringstiltak, eller tjenesteforbedringer som kan gi bedriften en konkurransefordel.

Trinn 4: Utvikling av salgspresentasjoner og forslag 

Med en dypere forståelse av konkurrentlandskapet, bruker Emma deretter ChatGPT til å assistere i utviklingen av salgspresentasjoner og forretningsforslag. Hun kan gi ChatGPT detaljert informasjon om hennes bedrifts styrker sammenlignet med konkurrentene, og bruke AI til å generere overtalende salgspunkter, kundecase-studier, og ROI-analyser som viser verdien av hennes bedrifts løsninger.

Trinn 5: Forberedelse til kundemøter 

Til slutt, for å forberede seg til kundemøter, kan Emma bruke ChatGPT til å simulere spørsmål og innvendinger som kundene kan ha basert på konkurrentenes tilbud. Dette hjelper henne å forberede grundige svar og strategier for å overbevise potensielle kunder om fordelene ved å velge hennes bedrift over konkurrentene.

Ved å bruke ChatGPT på denne måten, kan selgere som Emma effektivt analysere konkurrentene og utvikle sterke salgsstrategier som utnytter deres bedrifts unike styrker og markedsposisjon.

Hva er midjourney?