Personvernerklæring - Argonville

 

Vi tar databeskyttelsen din seriøst. Vi behandler persondata og har derfor vedtatt denne personvernerklæringen som forteller deg hvordan vi behandler personopplysningene dine.

Argonville Media ltd er behandlingsansvarlig for den informasjonen vi samler inn om deg, og vi sikrer at personopplysningene dine behandles i samsvar med loven.

Hvis du ønsker å kontakte oss angående vår behandling av personopplysninger, kan du gjøre det på: kontakt@argonville.no eller 40299270

Behandling av personopplysninger

Personopplysninger er alle former for informasjon som kan knyttes til deg som enkeltperson.

Når du bruker nettsiden vår samler vi inn og behandler en rekke data. Dette skjer f.eks. ved vanlig tilgang til innhold hvis du registrerer deg til vårt nyhetsbrev, deltar i konkurranser eller undersøkelser, registrerer deg som bruker eller abonnement, øvrig bruk av tjenester eller kjøp via nettsiden.

Typisk samler vi inn og behandler følgende typer av informasjon: En unik ID og tekniske opplysninger om datamaskinen din, nettbrett eller mobiltelefon, IP-nummer, geografisk plassering og hvilke sider du klikker på (interesser). I den utstrekning du eksplisitt samtykker til dette og selv oppgir informasjonen, vil følgende også bli behandlet: Navn, telefonnummer, e-postadresse og betalingsinformasjon.

Sikkerhet

Vi har truffet nødvendige tekniske og organisatoriske foranstaltninger mot at dine opplysninger ved et uhell eller ulovlig blir slettet, offentliggjort, tapt, svekket eller kommer til uvedkommende kjennskap, misbrukes eller på annen måte behandles i strid med loven.

Formål

Personopplysninger om kunder samles inn til følgende formål:

 • Behandling av ditt kjøp og levering av vår tjeneste
 • Administrasjon av din relasjon til oss

Personopplysninger om leverandører og samarbeidspartnere samles inn til følgende formål:

 • Behandling av våre kjøp/tjenester
 • Administrasjon av din relasjon til oss

Opplysninger som samles inn på nettsiden brukes til å identifisere deg som bruker og vise deg de annonsene som mest sannsynlig vil være relevante for deg, til å registrere dine kjøp og betalinger, og til å kunne levere de tjenestene som du har etterspurt. F.eks. sende nyhetsbrev.

I tillegg til dette bruker vi opplysningene til å optimere våre tjenester og innhold.

Eksempler på formål:

 • Behandling av ditt kjøp og levering av våre tjenester
 • Oppfyllelse av din forespørsel om produkter eller tjenester
 • Forbedring av våre produkter og tjenester
 • Tilpasning av vår kommunikasjon og markedsføring til deg
 • Tilpasning av samarbeidspartneres kommunikasjon og markedsføring til deg
 • Administration av din relasjon til oss
 • Overholdelse av juridiske krav.

Dataminimering

Vi samler inn, behandler og oppbevarer kun de personopplysningene som er nødvendige i forhold til å oppfylle våre fastsatte formål. Loven kan også bestemme hvilke typer data det kreves at man samler inn og oppbevarer. I tillegg kan typen og omfanget av personopplysningene vi behandler være bestemt av et behov, for å oppfylle en kontrakt eller en annen juridisk forpliktelse.

Data holdes oppdatert

Da tjenesten vår er avhengig av at opplysningene dine er korrekte og oppdaterte, ber vi deg opplyse oss om relevante endringer i opplysningene dine. Du kan benytte kontaktopplysningene ovenfor til å varsle oss om endringene, så sørger vi for å oppdatere personopplysningene dine. Hvis vi selv blir oppmerksomme på at det er feil i dine opplysninger, oppdaterer vi opplysningene og varsler deg om dette.

Periode for oppbevaring

Opplysningene oppbevares så lenge dette er tillatt i henhold til loven, deretter vil de bli slettet når det ikke er nødvendig å oppbevare de lenger. Perioden avhenger av hva slags opplysninger det er snakk om og bakgrunnen for oppbevaringen. Det er derfor ikke mulig å oppgi en generell tidsramme for når opplysningene slettes.

Samtykke

Ditt samtykke til å motta nyhetsbrev er frivillig, og du kan når som helst trekke det tilbake ved å kontakte oss. Bruk kontaktopplysningene ovenfor for mer informasjon.]

Utlevering av opplysninger

Vi bruker en rekke tredjeparter til oppbevaring og behandling av data, inkludert leverandører av IT-løsninger. Disse behandler utelukkende opplysninger på våre vegne, og de kan ikke bruke opplysningene til deres egne formål. I relevante tilfeller utleveres data til banker, inkasso- og regnskapsbyråer, andre finansielle institusjoner, fraktselskaper og offentlige myndigheter.

Utlevering av personopplysninger som navn og e-post til andre formål, vil kun skje hvis du gir samtykke til dette.

Vi anvender kun databehandlere i EU eller i land som kan gi opplysningene dine tilstrekkelig beskyttelse.

Opplysninger om hvordan du bruker nettsiden, hvilke annonser du mottar og evt. klikker på, geografisk plassering, kjønn og alderssegment osv. gis videre til tredjeparter i det omfang disse opplysningene er kjent. Du kan se hvilke tredjeparter det er snakk om i avsnittet om «Bruk av cookies» nedenfor. Opplysningene brukes til målrettet annonsering.

Bruk av informasjonskapsler

Informasjonskapsler lagres på din datamaskin, mobil eller tilsvarende med et formål om å gjenkjenne den, huske innstillinger, utføre statistikk og målrettet annonsering. Informasjonskapsler kan ikke inneholde noen skadelig kode som f.eks. virus.

Vår nettside bruker ulike typer informasjonskapsler:

Cookiebot: for å administrere ditt samtykke til bruk av informasjonskapsler og informere deg i detalj om hva vi de forskjellige informasjonskapslene gjør på en enkel måte.

Facebook Pixel: for å lære mer om hvordan besøkende bruker nettsidene våre, og for markedskommunikasjon på Facebook sine plattformer og tilhørende samarbeidspartnere.

Squarespace: nettside statistikk, anonymiserte data

Vi har en egen informasjonsside om vår bruk av informasjonskapsler hvor vi har utdypet hvilke informasjoner som samles inn, deres formål og hvilke tredjeparter som har tilgang til dem. Les mer om vår bruk av cookies her.

Dine rettigheter

Du har når som helt rett til å få opplyst hvilke data vi behandler om deg, hvor de stammer fra, og hva vi bruker de til. Du kan også få opplyst hvor lenge vi oppbevarer persondataen din og hvem som mottar data om deg, såfremt vi utleverer data i Norge og til utlandet.

Hvis du ber om det, kan vi opplyse deg om de personopplysningene vi behandler om deg. Tilgangen kan dog være begrenset av hensyn til beskyttelse av andre personers personvern, til forretningshemmeligheter og immaterielle rettigheter.

Du kan benytte deg av dine rettigheter ved å kontakte oss. Du finner våre kontaktopplysninger øverst.  

Hvis du mener at personopplysningene vi behandler om deg er unøyaktige, har du rett til å få de rettet. Da må du kontakte oss og opplyse hvor unøyaktighetene er, og hvordan de kan rettes.

I noen tilfeller er vi forpliktet til å slette dine personopplysninger. Dette gjelder f.eks. hvis du trekker tilbake et samtykke du har gitt. Hvis du mener at opplysningene dine ikke lenger er nødvendige for det formål vi hentet de inn til, kan du be om å få dem slettet. Du kan også kontakte oss hvis du mener at personopplysningene dine behandles i strid med loven eller andre juridiske forpliktelser.

Her har du også mulighet for å avgi en klage til Datatilsynet.

Når du henvender deg med en forespørsel om å få rettet eller slettet personopplysningene dine, undersøker vi om vilkårene er oppfylt, og i så fall gjennomføres eventuelle endringer eller slettinger så fort som mulig.

Du har rett til å gjøre innsigelse mot vår behandling av personopplysningene dine. Du kan også gjøre innsigelse mot vår utlevering av personopplysningene dine til markedsføringsformål. Du kan bruke kontaktopplysningene øverst til å sende en innsigelse. Hvis innsigelsen din er berettiget, slutter vi å behandle personopplysningene dine.

Du har mulighet for at benytte deg av dataportabilitet hvis du ønsker at opplysningene dine skal flyttes til en annen behandlingsansvarlig eller databehandler.

Vi sletter personopplysningene dine når de ikke lenger er nødvendige for det formålet de ble samlet inn til.

Dette nettstedet eies av Argonville Media, Organisasjons-nr. 992877448. Postadresse: Orresteinen 3i, 5916 ISDALSTØ. Besøksadresse: Hagellia 6, 5914 ISDALSTØ